+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Veikla, istorija

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Berželis“ įsteigtas 1980 m. sausio 20 d.

Biudžetinė įstaiga, pavaldi Šiaulių miesto savivaldybei.

 Vizija

  • Lopšelis-darželis „Berželis“ modernus, inovacinis pagalbos šeimai teikėjas, kuriame ugdosi laimingas, kūrybingas vaikas.

Misija

  • Ugdyti vaikų kūrybiškumą, socialinius gebėjimus, mąstymą.

          

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ reorganizacija

 2022 m. rugsėjo 1 d.

ĮV-57 Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ darbo organizavimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

     Informuojame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2022 m. balandžio 7 d.  sprendimu Nr. T-95 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo patvirtinimo“,

     N u s p r ę s t a, reorganizuoti Šiaulių lopšelį-darželį „Berželis“ ir Šiaulių lopšelį-darželį „Klevelis“, jungimo būdu, kai Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ yra prijungiamas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir jam pereina visos  Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ pareigos ir teisės.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. Sprendimas Nr.  T-95 Dėl Šiaulių lopšelio-darželio Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio Klevelis“ reorganizavimo patvirtinimo“

      Informuojame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2022 m. vasario 3 d.  sprendimu Nr. T-19 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo“,

      P r i t a r t a, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“.

Pridedame dokumentą, susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašu

2022-02-03 Nr. T-19 Šiaulių lopšelio-darželio Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašas

2022-02-03 Nr. T-19 Dėl Šiaulių lopšelio-darželio Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio Klevelis“ reorganizavimo

 

***************************

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ 2020-uosius – jubiliejinius 40-tus įstaigos gyvavimo metus pradeda atsinaujinęs.

 

Kviečiame visus susipažinti, pamilti, naudoti ir didžiuotis naujuoju įstaigos logotipu.

Visus vaikus ir juos lydinčius tėvelius pasitiks ir nauji grupių pavadinimai bei jų ženklai.

 

Už kokybišką, estetišką, šiuolaikišką naująjį ženklą ir jo naudojimo vadovo sukūrimą nuoširdžiai dėkojame dizaineriui, dailininkui, fotografui Vilmantui Dambrauskui.

Lopselio-darzelio Berzelis logotipo vadovas 2020

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pagrindinė funkcija – organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, įgyvendinant pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) poreikius, užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti ugdytiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

Informacija atnaujinta — 2023/10/30 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems