+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Bendrasis vertinimo modelis

BVM reglamentuojantys dokumentai:

  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo įsakymas:

2023 m. kovo 24 d. įsak. Nr. A-490

  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas:

BVM diegimo aprašas

  • Rekomendacijos dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose:

Rekomendacijos dėl BVM diegimo

 

          Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr.  A- 490 „Dėl Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“. Siekiant tinkamo jo taikymo, atliktas pilotinis Bendrojo vertinimo modelio (BVM) išbandymas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ atstovai.

          Vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-402, 29.10 punktu, Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490 „Dėl Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“, 2024  m.  sausio  2  d. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-1 (1.2-2024) „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Kokybės vadybos sistemos, grįstos bendrojo mokyklų vertinimo (BVM) modeliu, veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų patvirtinimo“, sudaryta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Darbo grupės pirmininkė Sonata Dedūraitė, direktorė.

Nariai:

  • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų koordinavimą;
  • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;
  • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
  • Zita Grinvaldienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė;
  • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė;
  • Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė;
  • Kristina Krencienė, administratorė.

          Planuojama iki 2024 m. kovo 20 d. atlikti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024  m. kovo 29  d. parengti Veiklos tobulinimo planą.

Informacija atnaujinta — 2024/03/28 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems