8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Savivalda, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2017-09-01 ĮV-31

Dėl lopšelio-darželio „Berželis“ tarybos patvirtinimo 2022-12-21 Nr. ĮV-101 (1.2-2022)

Pirmininkė – Aurelija Ploticyna, deleguota tėvų atstovė;

Sekretorė – Rima Gajauskienė, raštinės administratorė, direktoriaus deleguota atstovė;
Nariai:  

 • Inesa Kranauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Agnė Rimkuvienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marta Šimkienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marina Chačaturova, deleguota tėvų atstovė;
 • Jurgita Pulkauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, pedagogų atstovė;
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;
 • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė, direktoriaus deleguota atstovė;
 • Roman Šarpanov, Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius, socialinis partneris, direktoriaus deleguotas atstovas.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 2020-09-29 ĮV-89 

LOPŠELIO_DARŽELIO „BERŽELIS“ IR DARBO TARYBOS SUSITARIMAS 2020-09-29 ĮV-90  

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Nariai – Galina Samušienė, mokytojo padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

BENDRUOMENĖS-ETIKOS-KODEKSAS

Pirmininkė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Sandra Radavičienė,  logopedė-specialioji pedagogė,

Nariai – Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                  Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

                  Asta Kelpšienė, virėja;

                  Vilma Jasaitienė, mokytojo padėjėja.

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ KOMISIJA

Psichologinio saugumo užtikrinimo BERŽELIS politikos įgyvendinimo tvark. aprašas 2021-09-07 ĮV-67

Pirmininkė – Kamilė Kokmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Sekretorė – Valerija Olechnienė,  ūkvedė,

Nariai – Galina Samušienė, mokytojo padėjėja.

                 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

„PUMPURĖLIAI“ grupė
Pirmininkas
– Dovydas Petkus;
Nariai: Tomas Berginas.

„ŽIRGINĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Rasa Andrijauskaitė;
Nariai: Toma Končienė; Aurimas Končius.

„RIEŠUTĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
–Voktorija Juodrienė;
Nariai: Aiva Dulkienė; Monika Burbė.

„ŠERMUKŠNIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Marina Romaškevič;
Nariai:  Aurimas Olišauskas; Rita Elinskienė.

„KAŠTONIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Aurelija Ploticyna;
Nariai: Auksė Budginienė; Elvyra Shved. 

„GILIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Kristina Bogatyreva;
Nariai:  Agnė Konončik; Vytautė Ramanauskienė.

„PELĖDŽIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Junita Virmauskienė;
Nariai: Gina Zdanavičienė; Lina Galkuvienė.

„SAULUTĖ“ grupė
Pirmininkė
– Gabrielė Vasiliauskienė;
Nariai: Audrius Vozbutas; Monika Bulienė.

„RUDNOSIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Vaidutė Gailiutė;
Nariai: Živilė Nakčiūnienė; Simona Venckuvienė.

„LINKSMIEJI PELIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Jolanta Martinonienė;
Nariai: Marta Šimkienė; Simona Griškuvienė.

„VARPELIS“ grupė
Pirmininkė
– Marta Šimkienė; 
Nariai: Viktorija Mišeikienė;Dovilė Valančienė.

„ABC“ grupė
Pirmininkė
– Dovilė Niauronienė;
Nariai: Monika Pocienė; Vita Bešlovienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  DARBO GRUPĖS

Strateginio planavimo darbo grupė:

Pirmininkė – Sonata Dedūraitė, direktorė;

Koordinatorė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, maitinimo organizavimo administratorė;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji  pedagogė;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji  pedagogė;
 • Ingrida Taraškė, spec.grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Virginija Kripienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji  pedagogė.

Įstaigos veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-10-30 ĮV-103

Pirmininkė – Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Koordinatorė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Sonata Dedūraitė, direktorė;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Danguolė Mikutienė, logopedė;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė;
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Įstaigos įvaizdžio formavimo darbo grupė:

Pirmininkė – Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Sonata Dedūraitė, direktorė;
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Kelpšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Rima Gajauskienė, raštinės administratorė;
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 Sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo darbo grupė:

Pirmininkė – Virginija Kripienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja;

Koordinatorė – Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, maitinimo paslaugų administratorė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rima Gajauskienė, raštinės administratorė;
 • Mantas Lešinskas, VšĮ Futbolo akademija „Šiauliai“ treneris.

   STEAM darbo grupė:

Pirmininkė – Laura Zinkevičienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 Etninio ugdymo  „Po tėviškės dangum“ darbo grupė:

Pirmininkė – Grita Tolutienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Danguolė Mikutienė, logopedė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Sonata Dedūraitė, direktorė,

Sekretorė –  Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Danguolė Mikutienė, logopedė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė,
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, logopedė,

Nariai:

 • Sonata Dedūraitė, direktorė,
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė,
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Informacija atnaujinta — 2023/10/30 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems