+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Savivalda, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2017-09-01 ĮV-31

Dėl lopšelio-darželio „Berželis“ tarybos patvirtinimo 2022-12-21 Nr. ĮV-101 (1.2-2022)

Pirmininkė – Aurelija Ploticyna, deleguota tėvų atstovė;

Sekretorė – Rima Gajauskienė, raštinės administratorė, direktoriaus deleguota atstovė;
Nariai:  

 • Inesa Kranauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Agnė Rimkuvienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marta Šimkienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marina Chačaturova, deleguota tėvų atstovė;
 • Jurgita Pulkauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, pedagogų atstovė;
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;
 • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė, direktoriaus deleguota atstovė;
 • Roman Šarpanov, Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius, socialinis partneris, direktoriaus deleguotas atstovas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PROFESINĖ SĄJUNGA

Pirmininkė – Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Pirmininko pavaduotoja – Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji pedagogė.

Lietuvos Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos  2024-01-11 raštas Nr. SD-005 Savivaldybių merams ir švietimo įstaigų vadovams „Dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties ir Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo

2017 m. lapkričio 22 d.  Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas 2023 m. spalio 6 d. Nr. S-512_

 2023 m. spalio 12 d. Susitarimas „Dėl 2022 m. spalio 10 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties (NKS) Nr. PV-3626 pakeitimo“

BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS 2023-02-24 ĮV-37

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Sandra Radavičienė,  logopedė-specialioji pedagogė,

Nariai – Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                  Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

                  Asta Kelpšienė, virėja.

                  DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ KOMISIJA

Psichologinio saugumo užtikrinimo BERŽELIS politikos įgyvendinimo tvark. aprašas 2021-09-07 ĮV-67

Pirmininkė – Kamilė Kokmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Sekretorė – Valerija Olechnienė,  ūkvedė,

Nariai – Galina Samušienė, mokytojo padėjėja.

                 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

„PUMPURĖLIAI“ grupė
Pirmininkas
– Dovydas Petkus;
Nariai: Tomas Berginas.

„ŽIRGINĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Rasa Andrijauskaitė;
Nariai: Toma Končienė; Aurimas Končius.

„RIEŠUTĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
–Voktorija Juodrienė;
Nariai: Aiva Dulkienė; Monika Burbė.

„ŠERMUKŠNIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Marina Romaškevič;
Nariai:  Aurimas Olišauskas; Rita Elinskienė.

„KAŠTONIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Aurelija Ploticyna;
Nariai: Auksė Budginienė; Elvyra Shved. 

„GILIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Kristina Bogatyreva;
Nariai:  Agnė Konončik; Vytautė Ramanauskienė.

„PELĖDŽIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Junita Virmauskienė;
Nariai: Gina Zdanavičienė; Lina Galkuvienė.

„SAULUTĖ“ grupė
Pirmininkė
– Gabrielė Vasiliauskienė;
Nariai: Audrius Vozbutas; Monika Bulienė.

„RUDNOSIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Vaidutė Gailiutė;
Nariai: Živilė Nakčiūnienė; Simona Venckuvienė.

„LINKSMIEJI PELIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Jolanta Martinonienė;
Nariai: Marta Šimkienė; Simona Griškuvienė.

„VARPELIS“ grupė
Pirmininkė
– Marta Šimkienė; 
Nariai: Viktorija Mišeikienė;Dovilė Valančienė.

„ABC“ grupė
Pirmininkė
– Dovilė Niauronienė;
Nariai: Monika Pocienė; Vita Bešlovienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  DARBO GRUPĖS

Strateginio planavimo darbo grupė:

Pirmininkė – Sonata Dedūraitė, direktorė;

Koordinatorė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, maitinimo organizavimo administratorė;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji  pedagogė;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji  pedagogė;
 • Ingrida Taraškė, spec.grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Virginija Kripienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji  pedagogė.
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Įstaigos veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-10-30 ĮV-103

Pirmininkė – Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Koordinatorė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Sonata Dedūraitė, direktorė;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Danguolė Mikutienė, logopedė;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė;
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja.

Įstaigos įvaizdžio formavimo darbo grupė:

Pirmininkė – Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;

 • Sonata Dedūraitė, direktorė;
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Kelpšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Rima Gajauskienė, raštinės administratorė;
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nijolė Ažerskienė, mokytojo padėjėja;
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Krencienė, administratorė.

 Sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo darbo grupė:

Pirmininkė – Virginija Kripienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja;

Koordinatorė – Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, maitinimo paslaugų administratorė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Zita logopedė-specialioji pedagogė;
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Elona Rupšienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė
 • Mantas Lešinskas, VšĮ Futbolo akademija „Šiauliai“ treneris.

   STEAM darbo grupė:

Pirmininkė – Laura Zinkevičienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė;
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 Etninio ugdymo  „Po tėviškės dangum“ darbo grupė:

Pirmininkė – Grita Tolutienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Koordinatorė – Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;

 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Danguolė Mikutienė, logopedė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Raimonda Mikalauskienė, logopedė, specialioji pedagogė,

Sekretorė –  Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

 • Sonata Dedūraitė, direktorė,
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė,
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Danguolė Mikutienė, logopedė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė,
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūtelė Remeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, logopedė,

Nariai:

 • Sonata Dedūraitė, direktorė,
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Monika Daugirdaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Darija Jokštytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aušra Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė,
 • Loreta Elinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Auksė Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė,
 • Patricija Kasparaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Birutė Kapsevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Akvilė Bušininkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Eglė Balčiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Praspaliauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Grita Tolutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Rusteikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Informacija atnaujinta — 2024/03/04 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems