+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Veiklos sritys

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio  amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-12- Nr. T-458

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas 2019-12-12 Nr. T-458

Ugdymo kokybės sampratos aprašas 2019-10-30 ĮV-104

Ikimoklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2018-11-12 ĮV-81

Pateikus projektui „STEM mokyklos ženklas“ lopšelio-darželio „Berželis“ STEAM veiklų ataskaitą, 2020 m. gegužės 11 d. mūsų darželiui suteiktas „STEM School Label“ mokyklos ženklelis. Šis projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ programą.

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ – Lietuvos STEAM tinklo mokykla!!!

STEAM veiksmų planas 2020

2019 metais įstaiga buvo įtraukta į kandidatų, siekiančių tapti STEAM tinklo nariais, sąrašą ir vykdė įstaigos parengtą STEAM veiklų planą. Džiugu, jog pateikus 2019 m. plano įgyvendinimo ataskaitą ir 2020 m. sausio 20 d. gavome patvirtinimą, jog įstaiga pripažinta tinklo nare.

Džiaugiamės prisijungę prie STEAM ugdymo įstaigų tinklo.

Kas yra STEAM mokykla?

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/680

STEAM tinklo mokyklos ir jos nariai

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/682

 

Norime pasidžiaugti, jog 2019 m. balandžio 30 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino lopšelio-darželio „Berželis“ sveikatos stiprinimo programą „Beržinuko sveikatos keliu“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų darželį sveikatą stiprinančia mokykla. Linkime visai bendruomenei sėkmingo programos įgyvendinimo! Būkime sveiki!

BERŽELIS SVEIKATOS programa „BERŽINUKO SVEIKATOS KELIU“ 2019-2023 

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2a7m7r8ib7kdnl9ogbhur5jmjg@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Vilnius&pli=1

2019 m. atnaujinta ir papildyta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“ priedu Nr. 1 , patvirtintu direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-105 (1.2.).

Spalvotas vaiko pasaulis 1 priedas FIZINIS AKTYVUMAS 2019-10-30 ĮV-105

2018 m. atnaujinta ir pervadinta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-51 (1.2.).

2018 SPALVOTAS VAIKO PASAULIS – l.d Berželis IU PROGRAMA

Lopšelio-darželio „Berželis“pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai”  2 – 5 metų vaikams (2007).
2012 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai“ atnaujinta.

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-I-knyga

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-II-knyga

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinės grupės „Riešutėliai“ vaikams.

Zipio draugai

MOKYMAI TĖVAMS DARŽELIS 2019

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba lopšelio-darželio logopedės Sandra Radavičienė, Zita Grinvaldienė ir Danguolė Mikutienė.

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

  • Šokių būrelis – vadovė Oksana Legackaja, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.
  • Anglų kalbos būrelis – vadovė Diana Veblauskienė, užsiėmimai vyksta pirmadieniais.
  • Robotikos būrelis – vadovė Lina Gimbutienė, užsiėmimai vyksta trečiadieniais.
  • Futbolo treniruotės – vadovas Mantas Lesinskas, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.
  • MENAR būrelis – vadovė Brigita Simutienė, užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais.
Informacija atnaujinta — 2023/01/17 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems