+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas nuo 2024-01-01 

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-06-02 Sprendimas Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Darbuotojų Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-01-19 ĮV-5

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-01 ĮV-19

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Berželis Darbo užmokestis 2024 m. I ketv

Berželis Darbo užmokestis  2023 m.

Berželis Darbo užmokestis 2023 m. III ketv.

Berželis Darbo užmokestis 2023 m. II ketv.

Berželis Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.

Berželis. Darbo uzmokestis 2022 m.

Berželis. Darbo uzmokestis 2021 m. 

Darbo uzmokestis 2020 m. IV ketv.

Darbo uzmokestis 2020m. III ketv.

Darbo uzmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo uzmokestis 2019 m. IV ketv

Darbo uzmokestis 2019 m. III ketv

Darbo uzmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo uzmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo uzmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo uzmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo uzmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo uzmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo uzmokestis 2017 m. IV ketv.

Informacija atnaujinta — 2024/04/08 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems