+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Maitinimo organizavimas

EINAMOSIOS  SAVAITĖS VALGIARAŠČIAI

Lopšelio-darželio „Berželis“ 2022_m. 15 dienų einamosios savaites valgiarastis

PASTABA: Lopšelis-darželis „Berželis“ pasilieka teisę atlikti nereikšmingus maisto produktų keitimus – pakeisti vieną, tos pačios maisto produktų grupės produktą kitu, kai mitybinė vertė neblogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10 procentų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas

Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas: patvirtintas 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01).

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Atlyginimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas, vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. Sprendimu Nr. T-304 ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-01):

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-07 sprendimas T-304

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-378 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-378

Nemokami pietūs. 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  mokiniai, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-55

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-56 

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-379 „Dėl Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-379

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-02-07 Nr. T-46

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams paramos skyrimo tvarkos aprašas 2019-02-07  T-46

„Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ 2024-02-01 Mero potvarkis M-96

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus  2019-01-17 įsakymas Nr. A-79 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ .docx

 

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510  (Suvestinė redakcija nuo 2016-07-06).

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-07-06 Nr. 510

Lietuvos Respubikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-836  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo.

 Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-06-23 Nr. V-836

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31).

Informacija atnaujinta — 2024/04/22 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems