+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Pedagogai, kiti darbuotojai

Telefonas/faksas: +370 41 523 921

Mob. telefonas: +370 687 88541

El. paštas: info@sldberzelis.lt

 

Direktorė Sonata Dedūraitė, aukštasis išsilav., (magistras)

sonata.deduraite@sldberzelis.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Smilgienė, aukštasis išsilav., (daktaras)

jurgita.smilgiene@sldberzelis.lt

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė, aukštasis išsilav., magistras (logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija)

sandra.radaviciene@sldberzelis.lt

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija)

zita.grinvaldiene@sldberzelis.lt

Logopedė Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav. (logopedo  kvalifikacinė kategorija)

danguole.mikutiene@sldberzelis.lt

Logopedė Raimonda Mikalauskienė, aukštasis išsilav. (logopedo metodininko kvalifikacinė  kategorija)

raimonda.mikalauskiene@sldberzelis.lt

 

Socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, aukštasis išsilav.,(vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija)

ieva.grigaliuniene@sldberzelis.lt

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Ada Rimkutė, aukštasis išsilav. magistras (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

ada.rimkute@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auksė Budginienė, Panevėžio kolegijos, Socialinių mokslų fakulteto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentė

aukse.budginiene@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Monika Daugirdaitė, aukštasis išsilav. (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

monika.daugirdaite@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Paulauskienė, aukštasis išsilav. (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

ausra.paulauskiene@sldberzelis.lt

Meninio ugdymo (muzika) mokytojas Deivydas Saikauskas, aukštasis išsilav. (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

deivydas.saikauskas@sldberzelis.lt

Specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja Virginija Kripienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

virginija.kripiene@sldberzelis.lt

Specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (STEAM)  Ingrida Taraškė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

ingrida.taraske@sldberzelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tatjana Andrijauskienė, aukštasis išsilav., magistras (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

tatjana.andrijauskiene@sldberzelis.lt

Specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (STEAM) Laura Zinkevičienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

laura.zinkeviciene@sldberzelis.lt

Specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Pušinskienė, aukštasis išsilav., magistras (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

laima.pusinskiene@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Elinskienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė)

loreta.elinskiene@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Darija Jokštytė, VU Šiaulių akademijos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studentė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Algimanta Liutkuvienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

algimanta.liutkuviene@sldberzelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  Vitalija Babičienė, aukštasis išsilav. (mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija)

vitalija.babiciene@sldberzelis.lt

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lina Rusteikė, aukštasis išsilav. (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

lina.rusteike@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Balčiūnaitė, aukštasis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

egle.balciunaite@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Damanskienė, aukštesnysis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

laima.damanskiene@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Kapsevičė, aukštesnysis išsilav., (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija)

birute.kapsevice@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Savickaitė, aukštasis išsilav., (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

sandra.savickaite@sldberzelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Grita Tolutienė, aukštasis išsilav., (mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija)

grita.tolutiene@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Akvilė Bušininkaitė, aukštasis išsilav. (mokytojo kvalifikacinė kategorija)

akvile.businskaite@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Darija Jokštytė, Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos, Ikimokyklinio  ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studentė

darija.jokstyte@sldberzelis.lt

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Patricija Kasparaitė, Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos, Ikimokyklinio  ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studentė

patricija.kasparaite@sldberzelis.lt

 

PAREIGYBIŲ  APRAŠYMAI

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ darbuotojų pareigybių kodų sąrašas_2024-01-19 ĮV-9

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas 2023-02-13 ĮV-19

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2023-02-24 ĮV-30

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2023-02-24 ĮV-30

Logopedo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Meninio ugdymo mokytojo (muzika) pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Neformaliojo ugdymo mokytojo STEAM pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Kompiuterių sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-24 ĮV-30

Administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-01-19 ĮV-7

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybių aprašymas 2023-02-24 ĮV-30

Mokytojo padėjėjo švietimo pagalbai pareigybių aprašymas 2023-02-24 ĮV-30

Mokytojo padėjėjo pareigybių aprašymas 2023-02-24 ĮV-30

Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-29 ĮV-134

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-01 ĮV-19

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Informacija atnaujinta — 2024/03/27 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems