8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Vadovai ir valdymo struktūra

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Valdymo struktūros shema 2023-02-24 ĮV-31.

Direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo laikas:

 • Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 • Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
 • Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
 • Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“  direktorė

Sonata Dedūraitė

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas.

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija — švietimo vadyba).

Pedagoginis darbo stažas — 14 metų

Vadybinis darbo stažas — 14 metų

Direktorės  Sonatos Deduraitės gyvenimo aprašymas

Lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas

Dėl direktoriaus pareigybės aprašymo pakeitimo 2020-06-22 MP-123

DIREKTORIAUS DIENOTVARKĖ:

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas:

 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. gruodžio 4 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. lapkričio 29 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. lapkričio 20 d. – lapkričio 21 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. rugpjūčio 16 – 18 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. birželio 19 – 23 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. liepos 12 – 28 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2023 m. rugpjūčio 16 – 18 d. atostogauja. 
 • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 10 d. serga.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2023 m. vasario 2 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. spalio 6; 7; 20; 21 dienomis atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. birželio 27 d. iki 2022 m. liepos 1 d. atostogauja.
 • Direktorė Sonata Dedūraitė 2022 m. birželio 9 d.  dalyvauja Savanorystės metams  skirtoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gyvenimus keičia suvokta savanorystė“ Vilniuje.

Už vadovavimą lopšeliui-darželiui  „Berželis“ direktoriaus  atostogų, komandiruočių ar ligos metu atsakinga  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Smilgienė.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-389.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-389 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2018-08-24 raštas Nr. S-2588 „Dėl įstaigų vadovų darbo laiko, komandiruočių ir atostogų“

Telefonas: 8 41 523 921

Mob. telefonas: 8 687 88541

El. paštas: sonata.berzelis@gmail.com

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, (suvestinė redakcija nuo 2022-01-26), Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.sldberzelis.lt ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai

Kviečiame susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės Sonatos Dedūraitės 2022 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus dėl ataskaitos prašome teikti el. paštu sld.berzelis@splius.lt  iki 2023-01-30.

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės Sonatos Dedūraitės 2022 metų veiklos ataskaita

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Jurgita Smilgienė

 

Telefonas: 8 41 523 921

Mob. telefonas: 8 687 88541

El.paštas: smilgiene.berzelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023/12/01 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems